419
Krakowska Szkoła WushuGroup Name: Krakowska Szkoła Wushu
Association: Krakowska Szkoła Wushu

Country: Poland, Warsaw

Total Votes: Video Ranking

Contestant Videos